One Casual Vacancy exists on the above Ward of the Council because of the resignation of Councillor Sharon Edwards

An election will be held to fill the vacancy if a written request is made by 10 Local Government Electors of the Ward to the Returning Officer:

Graham Boase, Returning Officer,
Denbighshire County Council
Room 235, County Hall, Ruthin , LL15 1YN

By : 22nd April 2024

If no request is received, the Council will fill the vacancies by co-option.

Casual Vacancy Notice (PDF)

Mae un Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar Ward y Cyngor uchod oherwydd ymddiswyddiad y Cynghorydd Sharon Edwards

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd wag os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud gan 10 Etholwr Llywodraeth Leol Ward y Gymuned at y Swyddog Canlyniadau.

Graham Boase, Swyddog Canlyniadau,
Cyngor Sir Ddinbych
Ystafell 235, Neuadd Y Sir, RHUTHUN ,LL15 1YN

Erbyn : 22 Ebrill 2024

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.