Two Casual Vacancies exists on the above Ward of the Council because of the resignation of Councillors Edwin Jones and Chris Jones.

An election will be held to fill the vacancy if a written request is made by 10 Local Government Electors of the Ward to the Returning Officer:
Graham Boase, Returning Officer
Denbighshire County Council
Room 235, County Hall, Ruthin , LL15 1YN

By : 22nd April 2024

If no request is received, the Council will fill the vacancies by co-option.

Casual Vacancy Notice (PDF)

Mae dau Seddi Wâg achlysurol yn bodoli ar Ward y Cyngor uchod oherwydd ymddiswyddiad y Cynghorydd Edwin Jones a Chris Jones.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd wag os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud gan 10 Etholwr Llywodraeth Leol Ward y Gymuned at y Swyddog Canlyniadau.
Graham Boase, Swyddog Canlyniadau,
Cyngor Sir Ddinbych,
Ystafell 235, Neuadd Y Sir, RHUTHUN ,LL15 1YN

Erbyn : 22 Ebrill 2024

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.